Odpověď na: předpis léků

Poradna léky obecně předpis léků Odpověď na: předpis léků

#921

Dotaz se zcela jistě týká tzv.generické substituce. Jedná se o případ, kdy je lék se souhlasem pacienta nahrazen například levnější (ale i oblíbenější, s menšími tabletami aj.) alternativou. Lékárník musí ale splnit několik podmínek. Lék by měl obsahovat stejnou účinnou látku, shodnou z hlediska účinnosti a bezpečnosti, měl by být užíván stejným způsobem (např. ústy aj.) a měl by být ve stejné lékové formě (tablety, kapky aj.). Pokud je lékař proti (může k tomu být řada důvodů), je na receptu uvedeno “nezaměňovat”, pak lékárník substituci nesmí provést. Rovněž existuje několik vybraných skupin léků, kde se substituce nedoporučuje. Tolik ve stručnosti.
Dalším případem je záměna léku ve chvíli, kdy na receptu uvedený lék nemá lékárník k dispozici a jeho výdej je pro zdravotní stav pacienta nezbytný. Postupuje se podle stejných pravidel jako v případě substituce, tj. souhlas pacienta, stejná účinná látka, účinnost, bezpečnost atd. Pokud mají tyto dva přípravky jiný obsah účinné látky v jednotce hmotnosti, přepočítá lékárník dávkování, vysvětlí vše pacientovi a upravené dávkování napíše na recept.
Záměnit za jiný lék s jinou, účinkem podobnou, látkou či za lék v jiné formě (technologické zpracování, tj. kapky, tablety aj.) může lékárník po odsouhlasení předepisujícím lékařem i pacientem. Toto vyznačí na receptu.