Plagiocefalie aneb zploštělé hlavičky a jak na ně

plagioceph (2)

V lékárně se občas setkáváme s maminkami, které si neví rady s polohováním svého miminka nebo již pozorují, že jejich dítě má zploštělou nebo šišatou hlavičku. Často se stává, že se jim v porodnicích o polohování buď nezmínili nebo bylo těch informací už tolik, že si nestihly všechno zapamatovat a pochopit. Rolí lékárníka je pak informovat maminky, jak polohovat správně, jaká jsou další režimová opatření a případně odkázat maminku na konkrétní odborné pracoviště. Dále se lékárník setkává s dotazy, které souvisí se samotnou léčbou. Například, jak ošetřit pokožku hlavy, co dělat při pocení nebo jak se chovat, když se v průběhu léčby vyskytne např. Horečka nebo kožní potíže.

1.Co je to plagiocefalie

Plagiocefalie je syndrom ploché hlavičky. Vzniká u novorozenců. Jejich lebka je totiž velmi měkká a poddajná, a to i proto, aby mohlo miminko bez větších problémů projít porodními cestami maminky na svět. Pár týdnů po narození je lebka stále měkká a dlouhodobým spánkem či ležením v jedné poloze se u mnoha dětí asymetricky zploští. Dobrou zprávou však je, že plagiocefalie se dá napravit, ale dá se jí i předejít. Plagiocefalie bývá často spojena s nějakým postižením krční páteře, které neumožnuje plný rozsah pohybu hlavičky ze strany na stranu. To má za následek, že dítě drží hlavu v jedné pozici po dlouhou dobu, což způsobuje zploštění. Plagiocefalie nezpůsobuje žádné vážné zdravotní problémy, ale může negativně působit na psychický stav dítěte a vyvolávat v něm pocity studu v pozdějším věku. U některých deformit může být posunuto i ucho, pak může nastávat problém např. s nošením brýlí (dioptrických či slunečních). Při velmi těžkých deformitách může být posunuta i část obličeje a oko.

2.Typy deformit dle tvaru

PLAGIOCEFALIE

Plagiocefalie je jednou z nejčastěji se vyskytujících deformit lebky u dětí.

Charakteristika:

 • Asymetrické zploštěním na zadní straně hlavičky
 • Výstup čela na straně zadního zploštění
 • Zploštění čela na opačné straně
 • Posun ucha vpřed na straně zadního zploštění
 • Může vzniknout i asymetrie v obličeji, oko a tvář se můžou posunout na straně zadního zploštění

 

BRACHYCEFALIE

A) Symetrická brachycefalie se vyskytuje u dětí, které většinu času tráví ležením na zádech a nenatáčejí hlavu do stran.

Charakteristika:

 • Zploštění je ve středu zadní části hlavičky
 • Hlavička je neobvykle široká
 • Při pohledu z boku je lebka vyšší
 • Čelo může být posunuto dopředu na obou stranách.

 

B) Asymetrická brachycefalie představuje kombinaci plagiocefalie a symetrické brachycefalie.

Charakteristika:

 • Oboustranné zploštění zadní části, kdy jedna strana bývá více plochá než druhá
 • Stejně jako u plagiocefalie se ucho posouvá vpřed na straně většího týlního zploštění
 • Čelo je posunuto vpřed na straně většího zploštění na zadní straně lebky
 • Zploštění na opačné straně čela
 • Hlava je neobvykle široká
 • Hlava může být vyšší než normální hlavička a na jedné straně může být vyšší než na druhé.

 

DOLICHOCEFALIE (SKAFOCEFALIE)

Vzniká převážně u dětí předčasně narozených, které mají nízký svalový tonus a jejich hlavička je příliš těžká na to, aby ji udrželi ve středu.

Charakteristika:

 • Hlavička se protahuje v předozadním směru
 • Na bocích je hlavička zploštělá, je tedy neobvykle úzká a dlouhá
 • Může vzniknout i asymetrie

 

TRIGONOCEFALIE

Vzniká předčasným srůstem jednoho z lebečních švů.

Charakteristika:

 • Při pohledu shora má hlava má tvar trojúhelníku
 • Oči jsou příliš blízko u sebe
 • Oči a oční víčka se vyklenují dopředu.
 • Tvar čela připomíná lodní kýl

 

3.Typy deformit dle závažnosti:

 1. Normální tvar hlavy: 68 % dětí
 2. Mírný stupeň deformity: 27 % dětí, pojišťovna léčbu neproplácí, léčba není nutná
 3. Střední stupeň deformity: 4 % dětí, pojišťovna léčbu neproplácí, léčba může být doporučena
 4. Těžký a velmi těžký stupeň deformity: 1 % dětí, léčbu proplácí pojišťovna, léčba je doporučena

4.Jak deformity vznikají a jak jim předcházet

Plagiocefalie může mít mnoho příčin. Mezi ty nejčastější patří nesprávné polohování a manipulace s dítětem, vývojová asymetrie (miminko používá více jednu stranu než druhou, např. otáčí se pouze na jeden bok, v poloze na bříšku neotočí hlavu do jedné strany), zablokování krční páteře, předčasný porod (nedonošená miminka mají měkčí hlavičku, která je pak náchylnější ke zploštění), torticolis (jednostranné svalové strnutí šíje), kraniosynostóza (předčasný srůst jednoho nebo více lebečních švů, musí se řešit operativně). V některých případech se tak miminko může už narodit (tento jev se objevuje u dvojčat a trojčat). Jak tedy předcházet vzniku deformity, případně jejímu zhoršení?

 • Řešit příčinu vzniku deformity: pokud se jedná o vývojovou asymetrii nebo o blokádu krční páteře, budou zde nutné rehabilitace (pokud by léčbu měla platit pojišťovna, jsou rehabilitace jednou z podmínek)
 • Při držení dítěte střídat strany
 • Zkontrolovat, zda je postýlka dítěte rovně (nejlépe použít vodováhu)
 • Měnit strany, jak pokládat dítě do postýlky (miminko se často otáčí na jednu stranu za rodičem, za světlem)
 • Polohovat miminko do postýlky, pokládat ho na záda (ale po usnutí měnit polohu hlavičky) nebo na bok (dát pozor, aby nepřepadlo na bříško) a střídat strany (nepokládat miminko na spaní na bříško z důvodu rizika udušení), v některých případech lze použít polohovací válce nebo speciální polohovací polštářek, ale pouze s opatrností. Oba tyto předměty představují riziko udušení.
 • Omezit pobyt dítěte v autosedačce či houpátku (miminko ve vyvýšené poloze pak nemůže dobře otáčet hlavou na obě strany)
 • Pokládat miminko v bdělém stavu na bříško
 • Střídejte stranu, na které držíte miminko při kojení či krmení
 • Neumisťovat dítěti hračky za hlavu, aby nešlo do záklonu

5. Jak probíhá vyšetření

V případě, že má maminka nebo lékař podezření na plagiocefalii, je nejjednodušší hlavičku dítěte nafotit a fotografie poslat na nejbližší plagio kliniku. Zde fotografie posoudí a podle výsledků rodiče s dítětem objednají. Samotné vyšetření trvá zhruba 5-10 minut. Rodič dítě drží na klíně a personál miminku naskenuje hlavu pomocí 3D skenu. Poté dítě ještě prohlédne lékař, který zkontroluje, zda dítě netrpí zmiňovanou kraniosynostózou (srůstem lebečních švů). Ta se pak řeší operací. Po vyšetření se stanoví, o jaký typ a jakou závažnost plagiocefalie jde. Podle výsledku je stanoveno doporučení pro rodiče. Pokud se jedná o těžkou a velmi těžkou deformitu, je navržena léčba kraniální ortézou. Je ovšem na rodiči, zda s dítětem léčbu podstoupí či ne. Léčbu pojišťovna částečně hradí pouze u těžkých a velmi těžkých deformit. Dítě také musí navštěvovat rehabilitace a je nutná neurologická prohlídka. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, pak musí rodič léčbu zaplatit sám.

6.Kraniální ortéza

Jedná se o zdravotní pomůcku, která se používá na léčbu plagiocefalie. Má tvar helmy a její vzhled i váha se liší podle toho, jakou plagio kliniku si rodič vybere. Podmínkou pro začátek léčby je to, aby dítě samostatně drželo hlavičku a bylo stabilní v poloze na bříšku. Proto se s léčbou začíná nejčastěji okolo půl roku života dítěte. Pro menší miminko by byla helma příliš velkou zátěží. Je však vhodné začít s léčbou, co nejdříve. Protože v prvním roce života roste dítěti hlava nejrychleji, je vhodné začít s léčbou nejpozději do jednoho roku dítěte. Poté už léčba nemusí být tak efektivní. Helmičku má dítě vyrobenou na míru.

7. Jak probíhá nošení

Na začátku čeká rodiče a dítě týden adaptace, kdy se doba nošení postupně prodlužuje s každým dnem a dítě si postupně zvyká na helmičku. Po tomto týdnu dítě už nosí helmu 23 hodin denně. Helma se sundává na koupání, lékařské prohlídky, převlékání atd. Doba, jak dlouho dítě bude helmu nosit, záleží na rychlosti růstu hlavičky a efektivitě léčby. Většinou to bývá 4-6 měsíců. Každý měsíc rodiče jezdí s dítětem na kontroly, kde se ortézka zkontroluje a upraví. Děti léčbu zvládají většinou dobře.

8.Závěr

Plagiocefalie bývá u miminek velmi častý problém. Naštěstí mu lze předcházet a je možno jej i léčit. Vždy je ale nejdůležitější odhalit příčinu. Je nutností miminko polohovat již od narození. V případě, že k plagiocefalii přesto dojde, lze ji následně léčit pomocí kraniální ortézy. Vývoj výroby této ortézy se v posledních letech velice posunul, díky čemuž jsou ortézy lehčí a děti léčbu lépe zvládají.

 

9. Užitečné odkazy a kontakt na kliniky v ČR

www.plagio.cz

www.ortotika.cz

 

Praha

Provozovna FN Motol:

V Úvalu 84, Praha 5 150 00, pavilon N

E-mail: info@ortotika.cz

 

Brno

Bystrcký mlýn, Náměstí 28. dubna 1/48, 635 00 Brno

E-mail: brno@ortotika.cz

 

Ostrava

Technologická 376/5
708 00 Ostrava

E-mail: klinika@plagio.cz

 

Hradec Králové

Na Okrouhlíku 1681/28, 500 02 Hradec Králové

E-mail: info@protetikahk.cz

Zdroje:

Lipina R., Rosický J., Golová Š. (2012). Léčba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodelační ortézy. Pediatr. Praxi. 13(1): 36-39

Kubátová A., Melichar J. et al. (2019). Kraniosynostóza – časná správná diagnóza, časné endoskopické řešení. Pediatr. Praxi. 20(4): 229-233

https://www.plagio.cz/

.

PharmDr. Lucie Sikorová

 

 

 

 

 

 

RGB

Zajímá Tě nějaké téma ohledně zdraví nejen dětí, který na blogu není? Napiš nám, máme rády nové podněty k tvorbě článků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *