Leidenská mutace v těhotenství a po porodu

Leidenská mutace- vyšetření krve

V lékárně se často setkáváme s ženami, kterým Leidenská mutace komplikuje život, ať už je to problém s otěhotněním nebo potíže při výběru antikoncepce. Proto bylo toto téma vybráno a by se tak přiblížilo povědomí veřejnosti. Je důležité, aby se především k ženám dostaly důležité informace a vyvrátily se některé nepravdy.

1.Co je to Leidenská mutace

Leidenská mutace (dále pouze LM) je geneticky vrozené onemocnění spojené s vyšší srážlivostí krve, tzv. trombofilií. Mutace je definována jako změna v genetické informaci. Nebezpečí Leidenské mutace tkví v tom, že nemá žádné příznaky. Osoby s touto mutací mají zvýšené riziko vzniku krevních sraženin, trombóz (vznik krevní sraženiny uvnitř žíly, případně tepny) a plicních embolií. Při plicní embolii dochází k ucpání tepny přivádějící krev do plic nebo k ucpání některé z jejích větví.  LM není jediným trombofilním stavem. Mezi tyto další   stavy patří např. protrombinová mutace, mutace MTHFR, případně deficit antitrombinu. 

2.Typy Leidenské mutace

a) homozygot: Je to jedinec, jehož jsou obě alely stejné a obě tedy nesou gen pro LM. Mutace se dědí od obou rodičů. U homozygotů je 35 – 100x zvýšené riziko rozvoje trombózy a pacient vždy přenáší mutaci na své potomky.

b) heterozygot: Je to jedinec, jehož alely jsou různé a pouze jedna z nich nese gen pro LM. Mutace se dědí pouze od jednoho z rodičů. U heterozygotů je v průměru 8x zvýšené riziko rozvoje trombózy a je zde 50% šance přenosu mutace na potomky.

3.Leidenská mutace v těhotenství

Během těhotenství dochází k fyziologickým procesům, které vedou ke zvýšenému riziku hluboké žilní trombózy z důvodu hormonálních změn. Pacientky s LM mají toto riziko vyšší, což může vést k potratům, vysokému krevnímu tlaku, preeklampsii (onemocnění spojené se špatným vývojem placenty, kdy dochází k nedostatečnému prokrvení a okysličení plodu), předčasnému porodu, případně ke zpomalení růstu plodu. Proto je nutné o tomto stavu informovat svého gynekologa, který pacientku odešle na hematologii (oddělení, které se specializuje na onemocnění krve), kde je pravidelně sledována a testována. V závislosti na výsledcích a anamnéze bývají pacientce předepsány případné léky na ředění krve. Obecně větší riziko komplikací mají ženy nad 35let, ženy trpící obezitou a kuřačky. Relativní riziko vzniku trombózy je u těhotných s LM 5-7x vyšší. 

 

4.Leidenská mutace při porodu a v šestinedělí

Za nejrizikovější se považuje období porodu a první tři týdny po něm. Může během něj dojít např. k poranění pánevních cév, případně vzniku samotné trombózy. Proto bývají v období šestinedělí předepisovány léky na ředění krve i pacientkám bez předchozích potíží. Další stavy, které může LM komplikovat

5.Další stavy, které může LM komplikovat

a) operace – zejména větší operace, které mohou způsobit krátkodobou imobilitu

b) úrazy – je zde větší riziko nejenom vzniku trombózy, ale i vzniku modřin 

c) cestování letadlem – zejména cesty trvající déle než 8hodin, z důvodu setrvání vsedě po delší dobu

d) užívání hormonální antikoncepce – rovněž se může jednat o zvýšené riziko vzniku trombózy či plicní embolie, proto bývá doporučena antikoncepce nehormonální (nitroděložní tělísko, prezervativ, spermicidní gely), případně gestagenní (např. s obsahem progesteronu nebo desogestrelu). Tato antikoncepce se může užívat i při kojení, ale i tak je vždy na zvážení lékaře, zda je pro pacientku vhodná či nikoli.

  1. Medikace

Léčba LM není možná. Můžeme pouze předcházet vzniku trombózy při rizikových stavech. V těhotenství a po porodu bývají předepisovány nízkomolekulární hepariny (léčiva působící proti srážení krve) a to konkrétně přípravky s účinnou látkou enoxaparin. V některých porodnicích bývá předepisován i přípravek s účinnou látkou nadroparin, který však nemá klinické studie o bezpečnosti, proto by měl být preferován primárně první přípravek. Dávka se určuje podle hmotnosti pacientky a injekce bývají podány do podkoží nejčastěji jedenkrát denně do oblasti břicha, hýždí či paže. Místa vpichu by se měla střídat a injekce se uchovávají při pokojové teplotě. Zvýšené pozornosti by měly dbát pacientky v případě blížícího se porodu. Tyto léky se totiž nesmí kombinovat s epidurální anestezií z důvodu rizika krvácení. Odstup od této anestezie by měl být nejméně 12hodin. Proto se v případě blížícího porodu (odtok plodové vody, …) doporučuje užití heparinu vynechat. V každém případě by pacientka měla vždy informovat porodnický personál o svém stavu a o čase posledního užití heparinu. Pacientka s LM může rodit vaginálně i císařským řezem, v tomto druhém případě však pouze v celkové anestezii. Opětovné užívání heparinu bývá zahájeno 6hodin po vaginálním porodu a 12hodin po císařském řezu. Užívání jiných krev ředících léčiv např. warfarinu se v těhotenství nedoporučuje z důvodu negativního vlivu na plod. 

 

7.Doporučení a režimová opatření v těhotenství a šestinedělí

-přiměřená fyzická aktivita (jóga pro těhotné, procházky, plavání) 

-udržení zdravé tělesné hmotnosti 

-zanechání kouření a alkoholu 

-nezůstávat dlouho v jedné pozici (sedavé zaměstnání) 

-pitný režim 

-včasná diagnostika 

-informování o zdravotním stavu 

-použití kompresních punčoch při vzniku otoků nohou 

 

8. Závěr

Leidenská mutace je důležitým genetickým stavem přispívajícím k trombóze. Ačkoli pacienti s LM nesou zvýšené riziko vzniku krevních sraženin, u většiny z nich k tomu nedojde. Zmíněným potížím lze předcházet včasnou diagnostikou. V případě, že je to nutné, lékař předepíše vhodnou medikaci. Protože se jedná o léčiva na ředění krve, je naprosto nezbytné dodržet předepsané dávkování. Role lékárníka je v tomto léčebném procesu klíčová. Lékárník zde figuruje jako další kontrola, zda je léčivo správně předepsáno a zároveň může edukovat pacientku o jeho správném užití a tímto minimalizovat rizika spojená s léčbou. Vždy je naprosto nutné, aby pacientka informovala zdravotnický personál o tom, že má LM a to zejména, když zrovna užívá některé léky na ředění krve kvůli vzniku lékových interakcí, případně riziku zvýšeného krvácení po operacích nebo třeba zubních zákrocích. Rovněž je důležité sdělit svou medikaci právě v lékárně. Může to hrát zásadní roli při výběru nejen léčiva, ale i doplňku stravy. Výzkum v oblasti LM stále pokračuje a cílem je lépe porozumět rizikovým faktorům, optimalizovat léčebné strategie a rozvíjet nové metody prevence.  

 

Důležité odkazy: 

www.trombofilik.cz – užitečné články o trombofilii a dodatečné informace o léčbě 

www.sukl.cz – informace o konkrétních přípravcích 

 

Zdroje: 

Mannová M., Penka P. (2016) Trombofilní stavy v těhotenství. intenziv. Med. 27(6):380-389 

 

Hirmerová J. (2019). Trombofilní stavy – testovat či netestovat? Interní Med. 21(3): 187-191 

 

Procházka M. (2010). Hormonální antikoncepce a trombofilní stavy. 

Interní Med. 12(7-8): 369-371 

 

Kessler P. (2006). Trombofilní stavy. Interní Med. 8(9): 374-379 

 

Bultas J., Karetová D. (2011). Prevence a léčba tromboembolické nemoci. Interní Med. 13(12): 470-475 

 

 

PharmDr. Lucie Sikorová

RGB

Zajímá Tě nějaké téma ohledně zdraví nejen dětí, který na blogu není? Napiš nám, máme rády nové podněty k tvorbě článků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější články

Štítky